Zdraví podle biorytmů Luny

Jestliže člověk tyto faktory odstraní a dovolí životní síle, aby působila na jeho organismus, bude odměněn omládnutím. Zvláště silně k tomu přispívá hladovění, očistné procedury, strava a fyzická cvičení.

Že se stav organismu zlepšuje, poznáme podle zlepšení stavu kůže. Kůže člověka rychle reaguje na ozdravnou kúru, neboť její zdraví závisí na čistotě, zvlhčování, zásobování minerálními solemi a kyselém prostředí. Očistné procedury tlustého střeva, krve a jater podporují čištění kůže. Pomáhají také speciální vodní procedury jako pobyt v páře a střídavé teplé a studené sprchy. Postupy popsané v mých knihách mají na lidský organismus zřetelný ozdravný a omlazující účinek. Jestliže začnete provádět očistné procedury a správně se stravovat, začne se měnit i váš světový názor a charakter. Hladovění a správné stravování podporují obnovu organismu, a z toho pramení zlepšení celkového psychického stavu, vnějšího vzhledu, zvýšení práceschopnosti a příliv nových sil.

Program, který jsem sestavil na celý rok, obsahuje informace o očistě orgánů, správném stravování, meditaci, pozitivním myšlení a léčbě nemocí. Úspěch programu je třeba podpořit respektováním biorytmů, jež ovlivňují očistu fyzického těla.

Od pěti do sedmi hodin ráno je aktivní tlusté střevo. V tomto období probíhá odstraňování odpadu z trávení. Večer od 17 do 19 hodin nastupuje období klidu, kdy se aktivuje práce ledvin na vylučování produktů metabolismu bílkovin z organismu. Z tohoto důvodu je nejlepší provádět očistné procedury, při nichž se provádějí klystýry a dochází k vylučování kamenů z ledvin, v tomto období. Očista jater probíhá převážně od 23 do 3 hodin, kdy energie proudí ke žlučníku a potom k játrům, a tak veškerá příprava na očistu jater musí skončit přibližně v 19 hodin. Pouze tehdy se očišťujícím látkám podaří vstřebat se ze žaludku do krve a dostat do jater, než bude jejich aktivita největší. Nezapomínejte, že jestliže jednáte v souladu s denním rytmem, značně zvyšujete účinnost očistných procedur. Jestliže provádíte očistu tlustého střeva v neděli v hodinách Jupitera, Marsu a Slunce (6, 7, 8 hodin ráno), ledvin ve středu v hodinách Jupitera a Marsu (18, 19 hodin večer), jater a žlučníku ve čtvrtek v hodinách Jupitera, Marsu a Slunce (1, 2, 3 hodiny v noci), pak bude účinek očisty nejvýraznější.

Lunární cyklus ovlivňuje všechny očistné a ozdravné procedury. Jsou dny a celá období, kdy se organismus očišťuje sám, a jsou časové úseky, kdy se tyto procedury nedoporučuje provádět, aby si člověk neublížil. Proč? Pohyb Měsíce a jeho fáze vyvolávají na Zemi příliv a odliv. Odraz tohoto působení je pozorován i v lidském organismu v podobě dvou procesů. Náš organismus obsahuje vodu, a proto je ovlivňován přílivy a odlivy. Když zesiluje gravitační síla Měsíce, náš organismus ztrácí vodu, je lehčí a rozšiřuje se, což příznivě působí na jakýkoli očistný proces. Když silněji působí gravitace Země, naše tělo je těžší a stahuje se (tkáně se zbavují škodlivých látek velmi obtížně). Naše tělo se změnám během lunárního cyklu přizpůsobuje. V nevhodném období může mít očistná procedura nepříznivé důsledky na zdraví člověka. Vlivem měnící se gravitace dochází k přesunu centra těžiště těla shora dolů a naopak. V závislosti na dni lunárního cyklu se posouvá buď blíže k hlavě, nebo k pánvi. Tam, kde je těžiště, je pozorována zřetelná aktivita fyziologických funkcí.

Platí:

  • celkové očistné procedury je třeba provádět pouze v dny rozšiřování organismu, a nikdy v dny přechodu od stahování k rozšiřování a naopak;
  • lokální očistné procedury kterékoli části těla se vykonávají v ty dny, kdy se těžiště organismu nachází blízko nich.

Text je z knihy: Zdraví podle biorytmů Lunyfoto: https://www.publicdomainpictures.net/


 

Život v súlade s Mesiacom – Lunárne dni

Mesiac má svoj vlastný rytmus a cyklus, ktorý je jedinečný a nie je závislý na bežnom delení dní, ani týždňov a mesiacov. A pretože Mesiac nás svojím premieňaním sa na oblohe veľmi ovplyvňuje, je dobré poznať nielen solárny, ale aj lunárny cyklus.

Mesiac v ľudskom živote odráža vonkajšie sily, všetko skryté a tajomné, čo vstúpilo do nášho podvedomia. Cez podvedomie ovplyvňuje mesiac dušu človeka, psychiku, náladu, emócie, nervový systém a aj intuíciu. Lunárne cykly môžu človeku pomôcť rozpliesť uzle problémov súvisiacich s psychikou.

Vďaka lunárnemu kalendáru sa priblížite rytmu života. Človek, ktorý žije v súlade s rytmom mesiaca žije v harmónii a v súlade so svetom. Je preto šťastný a spokojný.

Lunárny kalendár

Normálny lunárny mesiac trvá od novu po nov a má 30 dní. Avšak nie je to tak vždy. Približne polovica mesiacov v roku má neukončený cyklus a trvá iba dvadsaťdeväť dní. Mesiace neúplného cyklu vyvolávajú väčšie napätie a udalosti majú v týchto mesiacoch zložitejší priebeh.

Prvý a posledné dva dni lunárneho mesiaca sa Mesiac ukrýva v oslňujúcich paprskoch slnka a nie je vidieť. V priebehu týchto dní majú ľudia tendenciu sa viac pohrúžiť do seba a prežívajú nevysvetliteľné obavy.

Dlhoročné skúsenosti ukázali, že metabolizmus je počas novu rýchlejší a spomaľuje sa pri splne. Mesiac, vládca vôd vládne nie len moriam, ale aj človeku, ktorý sa zo sedemdesiatich percent skladá práve z vody.

Dobré lunárne dni vám umožnia využiť energiu k uzdraveniu, očiste a získať múdrosť a lásku. Naopak zlé lunárne dni prinášajú zmätok a problémy.

Kritické body lunárneho mesiaca

Lunárny mesiac má štyri kritické body. Vtedy Slnce a Mesiac zvierajú uhol, ktorý je považovaný za nepriaznivý.Prvá štvrtina lunárneho mesiaca spravidla pripadne na siedmy až ôsmy deň. Druhá štvrtina, teda spln trvá od štrnásteho do sedemnásteho dňa – najčastejšie však pripadne na pätnásty, alebo šestnásty deň. Tretia štvrtina spadá do dvadsiateho-druhého až dvadsiateho tretieho dňa a štvrtá štvrtina – nov, zakončuje lunárny mesiac a zároveň zahajuje rytmus nového mesiaca.

Novolunie, spln a dni prvej a tretej štvrtiny lunárneho mesiaca sú podľa štatistík dňami katastrof, železničných nehôd a zhoršovania nemocí. Oslabenie organizmu znižuje imunitu a zhoršuje sa zásobovanie mozgu kyslíkom. Na nov silno reagujú muži. Sú podráždenejší, nervóznejší, agresívnejší. V prvej a poslednej štvrtine lunárneho mesiaca buďte vonku opatrnejší, príliš sa fyzicky nenamáhajte a vyhýbajte sa alkoholu.

Spln vyvoláva psychické aj emocionálne napätie. V tomto období sa zvyšuje počet samovrážd. Počas splnu je dobré vyhnúť sa operáciám, lebo zrážanlivosť krvi je menšia.

Muži viac reagujú na nov a ženy zasa na spln. Pri nove sú muži mĺkvejší, počas splnu sú naopak pozornejší a komunikatívnejší a zvyšuje sa ich potencia. Ženy sú naopak počas splnu viac podráždené a neobjektívne. Existuje presvedčenie, že pokiaľ sa osobný cyklus ženy zhoduje s lunárnym, tak sa pred splnom očisťuje aj ona sama a jej život potom plynie harmonickejšie. Mnohé biorytmy u mužov aj žien sa zhodujú s fázami mesiaca. Napríklad normálne prebiehajúci cyklus ženy začína vo fáze mesiaca, kedy sa žena narodila. Výskumy ukazujú, že deti počaté v rokoch, kedy narodeniny matky pripadajú na spln, alebo nov sa budú fyzicky, aj intelektuálne rýchlejšie rozvíjať. U mužov je zasa nov a spln rizikovejší na infarkty. Ženám v tomto období hrozí vo zvýšenej miere mŕtvica.

O lunárnom dni

Lunárny deň je cca o hodinu dlhší ako slnečný a mesiac na ďalší deň vychádza o hodinu neskôr ako v predošlom dni. Prvý a tridsiaty deň lunárneho mesiaca môžu mať rozličnú dĺžku od niekoľkých minút, až po dvadsaťštyri hodín. Prvý deň trvá od novu, až po východ mesiaca po nove. Čím je prvý lunárny deň kratší, tým intenzívnejšie sa všetko odohráva.

Východ mesiaca súvisí s fázami lunárneho mesiaca. Z rady dní lunárneho mesiaca vyčleňujeme dni, do ktorých spadajú kritické okamžiky lunárneho cyklu, fázové dni. Tieto dni sú plné skúšok, pokušení a nebezpečenstva. Hovorí sa im aj diabolské dni a pripadajú na deviaty, pätnásty, dvadsiaty-tretí a dvadsiaty-deviaty lunárny deň.

Lunárny mesiac má aj mimoriadne harmonické a priaznivé dni, ktoré prinášajú pozitívnu energiu a pomáhajú ľuďom zdarne riešiť problémy. Sú to šiesty, siedmy, dvanásty, šestnásty, dvadsiaty-štvrtý a dvadsiaty-ôsmy deň v mesiaci. (pokiaľ má lunárny mesiac tridsať dní).

Plný lunárny mesiac má tridsať dní a považuje sa za dokonalý. V neúplnom lunárnom mesiaci, ktorý trvá dvadsať deväť dní, sú diabolské lunárne dni, skutočne diabolské a prevláda v nich ničenie a chaos.

Lunárny deň, je rovnako ako slnečný deň tvorený štyrmi časťami: lunárne ráno, priebeh dňa, večer a noc.

Lunárne ráno sa zhoduje so začiatkom slnečného dňa len v prvých dňoch lunárneho mesiaca. V jeho priebehu stále viac zaostáva. Táto časť lunárneho dňa je najmenej stabilná, človek je náladový a má problém ovládať svoje emócie.

Lunárny deň prináša značnú popudlivosť. Najmä u psychicky labilných ľudí sa prejavujú skryté negatívne emócie. Priebeh lunárneho dňa je najpriaznivejší pre práci na sebe samom, počas neho môžeme pozorovať a poznať svoj emocionálny svet. Sny počas lunárneho dňa od osemnásteho do dvadsiateho-piateho dňa lunárneho mesiaca) sú prorocké a prinášajú pozitívne informácie.

Lunárny večer prináša emocionálnu zrelosť, v tejto časti lunárneho dňa je jednoduchšie mať svoje emócie pod kontrolou. Lunárny večer sa zhoduje so slnečným dňom najviac v tretej štvrtine lunárneho mesiaca a v tomto období má človek najväčšiu šancu na harmóniu.

Lunárna noc zvyšuje depresie, počas nej sa prejavuje slabosť a bezmocnosť. V druhej štvrtine, keď mesiac vychádza ráno sa lunárna noc zhoduje so slnečným dňom. Vtedy človek najviac prepadá pocitom osamelosti a smútku. Ak lunárny deň pripadá na slnečný deň, ráno alebo večer, odporúčame obmedziť kontakty s ostatnými ľuďmi. Je dobré sa aspoň na desať minút uvoľniť, zastaviť a častejšie relaxovať.

Energia rôznych lunárnych dní má počas jednotlivých častí lunárneho dňa rozličnú silu. Deštruktívna a stimulujúca energia kritických – „satanských“ dní je silnejšia počas lunárneho večera alebo noci. Priaznivá energia pozitívnych lunárnych dní sa najviac prejavuje počas lunárneho rána a dňa.

Ak všetky tieto vplyvy mesiaca poznáte a riadite sa nimi, váš život má šancu byť príjemnejší a ľahšie sa vyhnete prekážkam.

Knihu Lunárne dni spolu s Lunárnym kalendárom kúpite za najlepšiu cenu TU

 


foto: https://www.flickr.com/