Zdraví podle biorytmů Luny

Jestliže člověk tyto faktory odstraní a dovolí životní síle, aby působila na jeho organismus, bude odměněn omládnutím. Zvláště silně k tomu přispívá hladovění, očistné procedury, strava a fyzická cvičení.

Že se stav organismu zlepšuje, poznáme podle zlepšení stavu kůže. Kůže člověka rychle reaguje na ozdravnou kúru, neboť její zdraví závisí na čistotě, zvlhčování, zásobování minerálními solemi a kyselém prostředí. Očistné procedury tlustého střeva, krve a jater podporují čištění kůže. Pomáhají také speciální vodní procedury jako pobyt v páře a střídavé teplé a studené sprchy. Postupy popsané v mých knihách mají na lidský organismus zřetelný ozdravný a omlazující účinek. Jestliže začnete provádět očistné procedury a správně se stravovat, začne se měnit i váš světový názor a charakter. Hladovění a správné stravování podporují obnovu organismu, a z toho pramení zlepšení celkového psychického stavu, vnějšího vzhledu, zvýšení práceschopnosti a příliv nových sil.

Program, který jsem sestavil na celý rok, obsahuje informace o očistě orgánů, správném stravování, meditaci, pozitivním myšlení a léčbě nemocí. Úspěch programu je třeba podpořit respektováním biorytmů, jež ovlivňují očistu fyzického těla.

Od pěti do sedmi hodin ráno je aktivní tlusté střevo. V tomto období probíhá odstraňování odpadu z trávení. Večer od 17 do 19 hodin nastupuje období klidu, kdy se aktivuje práce ledvin na vylučování produktů metabolismu bílkovin z organismu. Z tohoto důvodu je nejlepší provádět očistné procedury, při nichž se provádějí klystýry a dochází k vylučování kamenů z ledvin, v tomto období. Očista jater probíhá převážně od 23 do 3 hodin, kdy energie proudí ke žlučníku a potom k játrům, a tak veškerá příprava na očistu jater musí skončit přibližně v 19 hodin. Pouze tehdy se očišťujícím látkám podaří vstřebat se ze žaludku do krve a dostat do jater, než bude jejich aktivita největší. Nezapomínejte, že jestliže jednáte v souladu s denním rytmem, značně zvyšujete účinnost očistných procedur. Jestliže provádíte očistu tlustého střeva v neděli v hodinách Jupitera, Marsu a Slunce (6, 7, 8 hodin ráno), ledvin ve středu v hodinách Jupitera a Marsu (18, 19 hodin večer), jater a žlučníku ve čtvrtek v hodinách Jupitera, Marsu a Slunce (1, 2, 3 hodiny v noci), pak bude účinek očisty nejvýraznější.

Lunární cyklus ovlivňuje všechny očistné a ozdravné procedury. Jsou dny a celá období, kdy se organismus očišťuje sám, a jsou časové úseky, kdy se tyto procedury nedoporučuje provádět, aby si člověk neublížil. Proč? Pohyb Měsíce a jeho fáze vyvolávají na Zemi příliv a odliv. Odraz tohoto působení je pozorován i v lidském organismu v podobě dvou procesů. Náš organismus obsahuje vodu, a proto je ovlivňován přílivy a odlivy. Když zesiluje gravitační síla Měsíce, náš organismus ztrácí vodu, je lehčí a rozšiřuje se, což příznivě působí na jakýkoli očistný proces. Když silněji působí gravitace Země, naše tělo je těžší a stahuje se (tkáně se zbavují škodlivých látek velmi obtížně). Naše tělo se změnám během lunárního cyklu přizpůsobuje. V nevhodném období může mít očistná procedura nepříznivé důsledky na zdraví člověka. Vlivem měnící se gravitace dochází k přesunu centra těžiště těla shora dolů a naopak. V závislosti na dni lunárního cyklu se posouvá buď blíže k hlavě, nebo k pánvi. Tam, kde je těžiště, je pozorována zřetelná aktivita fyziologických funkcí.

Platí:

  • celkové očistné procedury je třeba provádět pouze v dny rozšiřování organismu, a nikdy v dny přechodu od stahování k rozšiřování a naopak;
  • lokální očistné procedury kterékoli části těla se vykonávají v ty dny, kdy se těžiště organismu nachází blízko nich.

Text je z knihy: Zdraví podle biorytmů Lunyfoto: https://www.publicdomainpictures.net/


 

Život v súlade s Mesiacom – Lunárne dni

Mesiac má svoj vlastný rytmus a cyklus, ktorý je jedinečný a nie je závislý na bežnom delení dní, ani týždňov a mesiacov. A pretože Mesiac nás svojím premieňaním sa na oblohe veľmi ovplyvňuje, je dobré poznať nielen solárny, ale aj lunárny cyklus.

Mesiac v ľudskom živote odráža vonkajšie sily, všetko skryté a tajomné, čo vstúpilo do nášho podvedomia. Cez podvedomie ovplyvňuje mesiac dušu človeka, psychiku, náladu, emócie, nervový systém a aj intuíciu. Lunárne cykly môžu človeku pomôcť rozpliesť uzle problémov súvisiacich s psychikou.

Vďaka lunárnemu kalendáru sa priblížite rytmu života. Človek, ktorý žije v súlade s rytmom mesiaca žije v harmónii a v súlade so svetom. Je preto šťastný a spokojný.

Lunárny kalendár

Normálny lunárny mesiac trvá od novu po nov a má 30 dní. Avšak nie je to tak vždy. Približne polovica mesiacov v roku má neukončený cyklus a trvá iba dvadsaťdeväť dní. Mesiace neúplného cyklu vyvolávajú väčšie napätie a udalosti majú v týchto mesiacoch zložitejší priebeh.

Prvý a posledné dva dni lunárneho mesiaca sa Mesiac ukrýva v oslňujúcich paprskoch slnka a nie je vidieť. V priebehu týchto dní majú ľudia tendenciu sa viac pohrúžiť do seba a prežívajú nevysvetliteľné obavy.

Dlhoročné skúsenosti ukázali, že metabolizmus je počas novu rýchlejší a spomaľuje sa pri splne. Mesiac, vládca vôd vládne nie len moriam, ale aj človeku, ktorý sa zo sedemdesiatich percent skladá práve z vody.

Dobré lunárne dni vám umožnia využiť energiu k uzdraveniu, očiste a získať múdrosť a lásku. Naopak zlé lunárne dni prinášajú zmätok a problémy.

Kritické body lunárneho mesiaca

Lunárny mesiac má štyri kritické body. Vtedy Slnce a Mesiac zvierajú uhol, ktorý je považovaný za nepriaznivý.Prvá štvrtina lunárneho mesiaca spravidla pripadne na siedmy až ôsmy deň. Druhá štvrtina, teda spln trvá od štrnásteho do sedemnásteho dňa – najčastejšie však pripadne na pätnásty, alebo šestnásty deň. Tretia štvrtina spadá do dvadsiateho-druhého až dvadsiateho tretieho dňa a štvrtá štvrtina – nov, zakončuje lunárny mesiac a zároveň zahajuje rytmus nového mesiaca.

Novolunie, spln a dni prvej a tretej štvrtiny lunárneho mesiaca sú podľa štatistík dňami katastrof, železničných nehôd a zhoršovania nemocí. Oslabenie organizmu znižuje imunitu a zhoršuje sa zásobovanie mozgu kyslíkom. Na nov silno reagujú muži. Sú podráždenejší, nervóznejší, agresívnejší. V prvej a poslednej štvrtine lunárneho mesiaca buďte vonku opatrnejší, príliš sa fyzicky nenamáhajte a vyhýbajte sa alkoholu.

Spln vyvoláva psychické aj emocionálne napätie. V tomto období sa zvyšuje počet samovrážd. Počas splnu je dobré vyhnúť sa operáciám, lebo zrážanlivosť krvi je menšia.

Muži viac reagujú na nov a ženy zasa na spln. Pri nove sú muži mĺkvejší, počas splnu sú naopak pozornejší a komunikatívnejší a zvyšuje sa ich potencia. Ženy sú naopak počas splnu viac podráždené a neobjektívne. Existuje presvedčenie, že pokiaľ sa osobný cyklus ženy zhoduje s lunárnym, tak sa pred splnom očisťuje aj ona sama a jej život potom plynie harmonickejšie. Mnohé biorytmy u mužov aj žien sa zhodujú s fázami mesiaca. Napríklad normálne prebiehajúci cyklus ženy začína vo fáze mesiaca, kedy sa žena narodila. Výskumy ukazujú, že deti počaté v rokoch, kedy narodeniny matky pripadajú na spln, alebo nov sa budú fyzicky, aj intelektuálne rýchlejšie rozvíjať. U mužov je zasa nov a spln rizikovejší na infarkty. Ženám v tomto období hrozí vo zvýšenej miere mŕtvica.

O lunárnom dni

Lunárny deň je cca o hodinu dlhší ako slnečný a mesiac na ďalší deň vychádza o hodinu neskôr ako v predošlom dni. Prvý a tridsiaty deň lunárneho mesiaca môžu mať rozličnú dĺžku od niekoľkých minút, až po dvadsaťštyri hodín. Prvý deň trvá od novu, až po východ mesiaca po nove. Čím je prvý lunárny deň kratší, tým intenzívnejšie sa všetko odohráva.

Východ mesiaca súvisí s fázami lunárneho mesiaca. Z rady dní lunárneho mesiaca vyčleňujeme dni, do ktorých spadajú kritické okamžiky lunárneho cyklu, fázové dni. Tieto dni sú plné skúšok, pokušení a nebezpečenstva. Hovorí sa im aj diabolské dni a pripadajú na deviaty, pätnásty, dvadsiaty-tretí a dvadsiaty-deviaty lunárny deň.

Lunárny mesiac má aj mimoriadne harmonické a priaznivé dni, ktoré prinášajú pozitívnu energiu a pomáhajú ľuďom zdarne riešiť problémy. Sú to šiesty, siedmy, dvanásty, šestnásty, dvadsiaty-štvrtý a dvadsiaty-ôsmy deň v mesiaci. (pokiaľ má lunárny mesiac tridsať dní).

Plný lunárny mesiac má tridsať dní a považuje sa za dokonalý. V neúplnom lunárnom mesiaci, ktorý trvá dvadsať deväť dní, sú diabolské lunárne dni, skutočne diabolské a prevláda v nich ničenie a chaos.

Lunárny deň, je rovnako ako slnečný deň tvorený štyrmi časťami: lunárne ráno, priebeh dňa, večer a noc.

Lunárne ráno sa zhoduje so začiatkom slnečného dňa len v prvých dňoch lunárneho mesiaca. V jeho priebehu stále viac zaostáva. Táto časť lunárneho dňa je najmenej stabilná, človek je náladový a má problém ovládať svoje emócie.

Lunárny deň prináša značnú popudlivosť. Najmä u psychicky labilných ľudí sa prejavujú skryté negatívne emócie. Priebeh lunárneho dňa je najpriaznivejší pre práci na sebe samom, počas neho môžeme pozorovať a poznať svoj emocionálny svet. Sny počas lunárneho dňa od osemnásteho do dvadsiateho-piateho dňa lunárneho mesiaca) sú prorocké a prinášajú pozitívne informácie.

Lunárny večer prináša emocionálnu zrelosť, v tejto časti lunárneho dňa je jednoduchšie mať svoje emócie pod kontrolou. Lunárny večer sa zhoduje so slnečným dňom najviac v tretej štvrtine lunárneho mesiaca a v tomto období má človek najväčšiu šancu na harmóniu.

Lunárna noc zvyšuje depresie, počas nej sa prejavuje slabosť a bezmocnosť. V druhej štvrtine, keď mesiac vychádza ráno sa lunárna noc zhoduje so slnečným dňom. Vtedy človek najviac prepadá pocitom osamelosti a smútku. Ak lunárny deň pripadá na slnečný deň, ráno alebo večer, odporúčame obmedziť kontakty s ostatnými ľuďmi. Je dobré sa aspoň na desať minút uvoľniť, zastaviť a častejšie relaxovať.

Energia rôznych lunárnych dní má počas jednotlivých častí lunárneho dňa rozličnú silu. Deštruktívna a stimulujúca energia kritických – „satanských“ dní je silnejšia počas lunárneho večera alebo noci. Priaznivá energia pozitívnych lunárnych dní sa najviac prejavuje počas lunárneho rána a dňa.

Ak všetky tieto vplyvy mesiaca poznáte a riadite sa nimi, váš život má šancu byť príjemnejší a ľahšie sa vyhnete prekážkam.

Knihu Lunárne dni spolu s Lunárnym kalendárom kúpite za najlepšiu cenu TU

 


foto: https://www.flickr.com/


 

Lunárny kalednár + kniha Lunární dny, komplexný výklad vplyvu Mesiaca na náš život

Lunárny kalendár je skvelý sprievodca celým kolom roka. Nielen, že nám dokáže poradiť, čo je v ktorý deň vhodné pre nás, naše vzťahy, domácnosť či záhradu, zároveň dokáže inšpirovať ku zmenám našej životosprávy i životnej filozofie. Pre skutočných „astrológov-fajnšmekrov“ tú však máme ešte jeden vyšší level – knihu Lunárne dni, ktorá sa zameriava nielen na pragmatické, ale aj na energetické a ezoterické významy lunárnych dní. A práve kombinácia lunárneho kalendára s poznaním konkrétnych lunárnych dní, nám dáva komplexný kľúč k pochopeniu a využitiu pôsobenia Mesiaca na náš život.

O našom unikátnom Novom lunárnom kalendáre sa dozviete v článkoch Prečo je náš kalendár iný, ako ostatné, 50 ročný výskum Márie ThunovejRozdiely v lunárnych kalendároch.

V tomto článku si napíšeme viac o knihe Lunárne dni, v ktorej sa napríklad môžete dočítať, ktoré sú tzv. harmonické, a ktoré satanské lunárne dni, čo je to lunárne ráno či večer, aký je význam lunárnych snov, ako si zistiť svoj lunárny dátum narodenia a množstvo ďalších rád a podrobností.

Metodika práce s lunárnymi dňami

Zvyčajný lunárny deň trvá od východu do západu Mesiaca. Lunárny deň je takmer o hodinu dlhší, ako slnečný. Mesiac nasledujúci deň vychádza vždy neskôr, ako predchádzajúci deň. Od začiatku lunárneho mesiaca až do nasledujúceho zhodného postavenia Slnka a Mesiaca môže Mesiac vyjsť nad obzorom 29 alebo 28 krát, preto lunárny mesiac môže mať 29 alebo 30 dní.

1. a 30. deň lunárneho mesiaca môžu mať rôznu dĺžku – od niekoľkých minút až po 24 hodín. 1. lunárny deň trvá od novu, ktorý ukazujú aj všetky bežné kalendáre, až do prvého východu Mesiaca po nove. Čím je 1. lunárny deň kratší, tým intenzívnejšie sa všetko odohráva. Východ Mesiaca súvisí s fázami lunárneho mesiaca, čo uľahčí orientáciu, v akú dennú dobu a do akých fáz Mesiac vstupuje:

  • Týždeň po nove až do prvej štvrti Mesiac vychádza dopoludnia: od východu Slnka až do poludnia.
  • Týždeň počas druhej štvrti Mesiac vychádza v druhej polovici dňa: od poludnia až do západu Slnka.
  • Na prahu splnu vychádza Mesiac takmer až pri západe Slnka; niekedy je na obzore vidno obe telesá zároveň: Slnko na západe a Mesiac v splne na východe. Je to úžasný pohľad!
  • Od splnu do tretej štvrti vychádza Mesiac až po polnoci; vtedy vidno skoro ráno na oblohe spoločne s vychádzajúcim Slnkom aj kosáčik starého Mesiaca.

Zaujímavou informáciou je aj lunárny deň vášho narodenia podľa astronomického času.

Z dní lunárneho mesiaca vyčleňujeme tie, do ktorých spadajú kritické okamihy lunárneho cyklu, tzv. fázové dni. Tieto dni prinášajú ťažké skúšky, pokušenie a nebezpečenstvo. Sú to 9., 15., 23. a 29. lunárny deň a hovorí sa im satanské dni. V týchto dňoch prevláda temná stránka, ktorá ľudí pokúša a preveruje.

Lunárny mesiac má naopak aj mimoriadne priaznivé a harmonické dni, ktoré prinášajú pozitívnu energiu, pomáhajú, dodávajú silu a umocňujú očistu alebo uzdravenie. Sú to dni: 6., 7., 12., 16., 24., 28. (ten len v prípade, že má lunárny mesiac 30 dní). Úplný lunárny mesiac má 30 dní a považuje sa za dokonalý.

Časti lunárneho dňa

Lunárny deň, rovnako ako bežný, slnečný deň, je tvorený zo štyroch častí: lunárne ráno, deň, večer a noc. Lunárne ráno trvá od východu Mesiaca do lunárneho poludnia – do doby kulminácie, kedy Mesiac prechádza poludníkom. Lunárny deň trvá od kulminácie Mesiaca až po jeho západ. Lunárny večer nastáva od západu Mesiaca až do lunárnej polnoci, je to najnižšia kulminácia. Lunárna noc trvá od najnižšieho bodu Mesiaca až do jeho ďalšieho východu.

Lunárne ráno sa zhoduje s počiatkom slnečného dňa iba v prvých dňoch lunárneho mesiaca. Postupne sa za slnečným ránom stále viac oneskoruje. Keď je Mesiac vo svojej štvrtej štvrti, vychádza za hlbokej noci slnečného dňa. Táto časť lunárneho dňa je najmenej stabilná; človek je vtedy popudlivý, náladový, má problémy ovládať svoje emócie. Ľudia narodení počas lunárneho rána sa musia naučiť ovládať svoje emócie, inak budú emócie ovládať ich.

Lunárny deň závisí od východu Mesiaca. Lunárny deň prináša značnú popudlivosť. Najmä u ľudí psychicky nevyrovnaných sa v tom čase prejavujú skryté negatívne emócie. Počas lunárneho dňa vrcholia emócie a ich výkyvy, čo človeka vyčerpáva, spotrebuje sa nesmierne množstvo energie. Obdobie lunárneho dňa je najpriaznivejšie pre prácu na sebe, kedy môžeme pozorovať a spoznávať svoj emocionálny svet a nachádzať vhodné prostriedky pre jeho korekciu. Lunárny deň je najvhodnejší na liečenie a užívanie liekov.

Sny počas lunárneho dňa (od 18. do 25. dňa lunárneho mesiaca, kedy je lunárny deň zhodný so slnečnou nocou) sú často prorocké a prinášajú pozitívne informácie. U človeka, ktorý sa narodil za lunárneho dňa, sú prejavy lunárnych kvalít zreteľnejšie. Charakterizujú ho extrovertnosť, popudlivosť, náhle výkyvy nálad. Mesiac týchto ľudí veru neobdaroval schopnosťou len tak ľahko sa poučiť zo života a ovládať sa.

Lunárny večer prináša emocionálnu zrelosť; v tejto časti lunárneho dňa je ľahšie mať svoje emócie pod kontrolou. Lunárny večer sa zhoduje so slnečným dňom najviac v tretej štvrti lunárneho mesiaca. V tomto období človek najviac usiluje o vnútornú harmóniu.

Človek, ktorý sa narodil počas lunárneho večera, je hĺbavý, pomalší, dokáže sa pohrúžiť do seba, prirodzene meditovať. Líši sa od ostatných vnútornou sebadôverou. Ľahšie sa tiež od všetkého odpútava a vzdáva vlastných záujmov, ak treba.

Lunárna noc umocňuje depresiu, prejavuje sa počas nej slabosť a bezmocnosť. V druhej štvrti, keď Mesiac vychádza ráno, sa lunárna noc zhoduje so slnečným dňom. Vtedy človeka prepadá smútok a osamelosť. Počas lunárnej noci je človek uzavretejší, vyhovuje mu byť v ústraní, čo je zvlášť zrejmé u ľudí so silným Mesiacom. V štvrtej a prvej štvrti Mesiac zapadá večer alebo v noci a lunárna noc sa vtedy zhoduje s nocou slnečnou; vtedy človek tieto negatívne psychické stavy znáša lepšie. Ak lunárna noc pripadá na deň, ráno alebo večer, odporúčame obmedziť kontakt s ostatnými ľuďmi. Je veľmi dobré sa hoci len na niekoľko minút uvoľniť a vôbec častejšie relaxovať.

Človek, ktorý sa narodil počas lunárnej noci, ako by završoval svoj emocionálny cyklus. Jeho emócie sú skryté hlboko v jeho vnútri, z čoho môžu vznikať aj depresie. Takého človeka je ťažké rozveseliť, chýba mu ľahkosť bytia, je zádumčivý, ale dokáže svoje emócie aj ovládať.

Energie rôznych lunárnych dní majú rôzne prejavy počas jednotlivých častí lunárneho dňa. Deštruktívne energie kritických satanských dní je ťažšie ovládať po západe Mesiaca počas lunárneho večera alebo noci. Počas lunárneho rána alebo dňa sa energie prejavujú viac a je jednoduchšie spozorovať ich, alebo ich aj blokovať. Priaznivá energia pozitívnych lunárnych dní pôsobí silnejšie počas lunárneho rána a dňa, ako na jeho konci.

Knihu spolu s kalendárom kúpite za najlepšiu cenu TU


 

PREČO JE NÁŠ KALENDÁR INÝ, AKO OSTATNÉ

Nový lunárny kalendár 2019  –  jediný kalendár na trhu, overený 50-ročnou praxou, vychádzajúci z vplyvov skutočných astronomických súhvezdí 

Toto je unikátny lunárny kalendár, ktorý je výsledkom 50-ročného bádania a praktického výskumu  pôsobenia lunárnych vplyvov na všetky oblasti ľudského života a využitia takto nazbieranej múdrosti v každodennom živote. Vychádzame najmä z diela nemeckej astrologičky a záhradníčky Márie Thunovej, ktorá skúmala vplyv kozmických telies na rastlinnú aj živočíšnu ríšu, a teda sa opierame o reálne pôsobenie a využitie týchto síl.  Máloktorý kalendár čerpá z takého množstva v praxi odskúšaných a overených pozorovaní prírodných zákonov – a práve to ho odlišuje od iných lunárnych kalendárov na našom trhu. To, „čo je práve na oblohe“  a čo má teda naozaj merateľný výsledok, viedlo M. Thunovú k rozdielnej metóde výpočtov a zostavovaniu praktického lunárneho kalendára.

ROZDIELY V KALENDÁRI

Hlavným a základným rozdielom je samotná hviezdna obloha nad nami. Súhvezdia na oblohe totiž nie sú totožné s astrologickými znameniami zverokruhu!  Preto existuje časový rozdiel, čo sa týka „pobytu“ Mesiaca v znameniach, medzi naším kalendárom a inými kalendármi, ktoré sú zostavené podľa astrologických podkladov. Mária Thunová si overila, že práve reálne súhvezdie na oblohe, „cez“  ktoré Mesiac práve prechádza, rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje rastlinnú aj živočíšnu ríšu vrátane človeka.  Bežné lunárne kalendáre, zostavené podľa astrologických podkladov, sú žiaľ  rozšírenejšie, ale nie sú podložené praxou, iba opisované podľa šablóny. Skutočné, astronomické súhvezdia nezaberajú na oblohe presne 30°. Sú rôzne veľké – zatiaľčo v astrológii sa ráta s rovnakými, 30-stupňovými súhvezdiami (ktorých je 12 a dokopy tvoria kruh, 360°). Preto sú skutočné lunárne vplyvy rôzne dlhé. Susedné súhvezdia sa pritom navzájom prekrývajú, čiže lunárny vplyv je niekoľko minút vždy „zmiešaný“. Údaje v našom kalendári sú uvádzané v celých hodinách, lebo keď sa začne nová hodina, vtedy už jednoznačne prevláda vplyv nového súhvezdia.

VYUŽITIE LUNÁRNEHO KALENDÁRA

Odpozorovaný vplyv mesačných cyklov a pohyb kozmických telies na výsadbu rastlín, ako aj na zber, ba dokonca i trvanlivosť či chuť plodov, na správanie sa hmyzu a zvierat, a v neposlednom rade tiež na zdravie a psychiku človeka dnes vieme aplikovať na prakticky všetky naše činnosti. Či už je to oblasť zdravia (plánovanie lekárskych zákrokov, pôsty, diéty, spôsob stravovania a pod.), starostlivosť o telo (kozmetika, vlasy, pleť…), vnímanie celkovej vitality, energie a emocionality (duševný rast, relax, vzťahy, výkonnosť…), alebo už spomenutú prácu v záhrade, poľnohospodársku činnosť či dokonca starostlivosť  o domáce zvieratá. Využite túto múdrosť aj vy!


Tento unikátny kalendár nájdete za najlepšiu cenu TU