Zdraví podle biorytmů Luny

Jestliže člověk tyto faktory odstraní a dovolí životní síle, aby působila na jeho organismus, bude odměněn omládnutím. Zvláště silně k tomu přispívá hladovění, očistné procedury, strava a fyzická cvičení.

Že se stav organismu zlepšuje, poznáme podle zlepšení stavu kůže. Kůže člověka rychle reaguje na ozdravnou kúru, neboť její zdraví závisí na čistotě, zvlhčování, zásobování minerálními solemi a kyselém prostředí. Očistné procedury tlustého střeva, krve a jater podporují čištění kůže. Pomáhají také speciální vodní procedury jako pobyt v páře a střídavé teplé a studené sprchy. Postupy popsané v mých knihách mají na lidský organismus zřetelný ozdravný a omlazující účinek. Jestliže začnete provádět očistné procedury a správně se stravovat, začne se měnit i váš světový názor a charakter. Hladovění a správné stravování podporují obnovu organismu, a z toho pramení zlepšení celkového psychického stavu, vnějšího vzhledu, zvýšení práceschopnosti a příliv nových sil.

Program, který jsem sestavil na celý rok, obsahuje informace o očistě orgánů, správném stravování, meditaci, pozitivním myšlení a léčbě nemocí. Úspěch programu je třeba podpořit respektováním biorytmů, jež ovlivňují očistu fyzického těla.

Od pěti do sedmi hodin ráno je aktivní tlusté střevo. V tomto období probíhá odstraňování odpadu z trávení. Večer od 17 do 19 hodin nastupuje období klidu, kdy se aktivuje práce ledvin na vylučování produktů metabolismu bílkovin z organismu. Z tohoto důvodu je nejlepší provádět očistné procedury, při nichž se provádějí klystýry a dochází k vylučování kamenů z ledvin, v tomto období. Očista jater probíhá převážně od 23 do 3 hodin, kdy energie proudí ke žlučníku a potom k játrům, a tak veškerá příprava na očistu jater musí skončit přibližně v 19 hodin. Pouze tehdy se očišťujícím látkám podaří vstřebat se ze žaludku do krve a dostat do jater, než bude jejich aktivita největší. Nezapomínejte, že jestliže jednáte v souladu s denním rytmem, značně zvyšujete účinnost očistných procedur. Jestliže provádíte očistu tlustého střeva v neděli v hodinách Jupitera, Marsu a Slunce (6, 7, 8 hodin ráno), ledvin ve středu v hodinách Jupitera a Marsu (18, 19 hodin večer), jater a žlučníku ve čtvrtek v hodinách Jupitera, Marsu a Slunce (1, 2, 3 hodiny v noci), pak bude účinek očisty nejvýraznější.

Lunární cyklus ovlivňuje všechny očistné a ozdravné procedury. Jsou dny a celá období, kdy se organismus očišťuje sám, a jsou časové úseky, kdy se tyto procedury nedoporučuje provádět, aby si člověk neublížil. Proč? Pohyb Měsíce a jeho fáze vyvolávají na Zemi příliv a odliv. Odraz tohoto působení je pozorován i v lidském organismu v podobě dvou procesů. Náš organismus obsahuje vodu, a proto je ovlivňován přílivy a odlivy. Když zesiluje gravitační síla Měsíce, náš organismus ztrácí vodu, je lehčí a rozšiřuje se, což příznivě působí na jakýkoli očistný proces. Když silněji působí gravitace Země, naše tělo je těžší a stahuje se (tkáně se zbavují škodlivých látek velmi obtížně). Naše tělo se změnám během lunárního cyklu přizpůsobuje. V nevhodném období může mít očistná procedura nepříznivé důsledky na zdraví člověka. Vlivem měnící se gravitace dochází k přesunu centra těžiště těla shora dolů a naopak. V závislosti na dni lunárního cyklu se posouvá buď blíže k hlavě, nebo k pánvi. Tam, kde je těžiště, je pozorována zřetelná aktivita fyziologických funkcí.

Platí:

  • celkové očistné procedury je třeba provádět pouze v dny rozšiřování organismu, a nikdy v dny přechodu od stahování k rozšiřování a naopak;
  • lokální očistné procedury kterékoli části těla se vykonávají v ty dny, kdy se těžiště organismu nachází blízko nich.

Text je z knihy: Zdraví podle biorytmů Lunyfoto: https://www.publicdomainpictures.net/


 

Život v súlade s Mesiacom – Lunárne dni

Mesiac má svoj vlastný rytmus a cyklus, ktorý je jedinečný a nie je závislý na bežnom delení dní, ani týždňov a mesiacov. A pretože Mesiac nás svojím premieňaním sa na oblohe veľmi ovplyvňuje, je dobré poznať nielen solárny, ale aj lunárny cyklus.

Mesiac v ľudskom živote odráža vonkajšie sily, všetko skryté a tajomné, čo vstúpilo do nášho podvedomia. Cez podvedomie ovplyvňuje mesiac dušu človeka, psychiku, náladu, emócie, nervový systém a aj intuíciu. Lunárne cykly môžu človeku pomôcť rozpliesť uzle problémov súvisiacich s psychikou.

Vďaka lunárnemu kalendáru sa priblížite rytmu života. Človek, ktorý žije v súlade s rytmom mesiaca žije v harmónii a v súlade so svetom. Je preto šťastný a spokojný.

Lunárny kalendár

Normálny lunárny mesiac trvá od novu po nov a má 30 dní. Avšak nie je to tak vždy. Približne polovica mesiacov v roku má neukončený cyklus a trvá iba dvadsaťdeväť dní. Mesiace neúplného cyklu vyvolávajú väčšie napätie a udalosti majú v týchto mesiacoch zložitejší priebeh.

Prvý a posledné dva dni lunárneho mesiaca sa Mesiac ukrýva v oslňujúcich paprskoch slnka a nie je vidieť. V priebehu týchto dní majú ľudia tendenciu sa viac pohrúžiť do seba a prežívajú nevysvetliteľné obavy.

Dlhoročné skúsenosti ukázali, že metabolizmus je počas novu rýchlejší a spomaľuje sa pri splne. Mesiac, vládca vôd vládne nie len moriam, ale aj človeku, ktorý sa zo sedemdesiatich percent skladá práve z vody.

Dobré lunárne dni vám umožnia využiť energiu k uzdraveniu, očiste a získať múdrosť a lásku. Naopak zlé lunárne dni prinášajú zmätok a problémy.

Kritické body lunárneho mesiaca

Lunárny mesiac má štyri kritické body. Vtedy Slnce a Mesiac zvierajú uhol, ktorý je považovaný za nepriaznivý.Prvá štvrtina lunárneho mesiaca spravidla pripadne na siedmy až ôsmy deň. Druhá štvrtina, teda spln trvá od štrnásteho do sedemnásteho dňa – najčastejšie však pripadne na pätnásty, alebo šestnásty deň. Tretia štvrtina spadá do dvadsiateho-druhého až dvadsiateho tretieho dňa a štvrtá štvrtina – nov, zakončuje lunárny mesiac a zároveň zahajuje rytmus nového mesiaca.

Novolunie, spln a dni prvej a tretej štvrtiny lunárneho mesiaca sú podľa štatistík dňami katastrof, železničných nehôd a zhoršovania nemocí. Oslabenie organizmu znižuje imunitu a zhoršuje sa zásobovanie mozgu kyslíkom. Na nov silno reagujú muži. Sú podráždenejší, nervóznejší, agresívnejší. V prvej a poslednej štvrtine lunárneho mesiaca buďte vonku opatrnejší, príliš sa fyzicky nenamáhajte a vyhýbajte sa alkoholu.

Spln vyvoláva psychické aj emocionálne napätie. V tomto období sa zvyšuje počet samovrážd. Počas splnu je dobré vyhnúť sa operáciám, lebo zrážanlivosť krvi je menšia.

Muži viac reagujú na nov a ženy zasa na spln. Pri nove sú muži mĺkvejší, počas splnu sú naopak pozornejší a komunikatívnejší a zvyšuje sa ich potencia. Ženy sú naopak počas splnu viac podráždené a neobjektívne. Existuje presvedčenie, že pokiaľ sa osobný cyklus ženy zhoduje s lunárnym, tak sa pred splnom očisťuje aj ona sama a jej život potom plynie harmonickejšie. Mnohé biorytmy u mužov aj žien sa zhodujú s fázami mesiaca. Napríklad normálne prebiehajúci cyklus ženy začína vo fáze mesiaca, kedy sa žena narodila. Výskumy ukazujú, že deti počaté v rokoch, kedy narodeniny matky pripadajú na spln, alebo nov sa budú fyzicky, aj intelektuálne rýchlejšie rozvíjať. U mužov je zasa nov a spln rizikovejší na infarkty. Ženám v tomto období hrozí vo zvýšenej miere mŕtvica.

O lunárnom dni

Lunárny deň je cca o hodinu dlhší ako slnečný a mesiac na ďalší deň vychádza o hodinu neskôr ako v predošlom dni. Prvý a tridsiaty deň lunárneho mesiaca môžu mať rozličnú dĺžku od niekoľkých minút, až po dvadsaťštyri hodín. Prvý deň trvá od novu, až po východ mesiaca po nove. Čím je prvý lunárny deň kratší, tým intenzívnejšie sa všetko odohráva.

Východ mesiaca súvisí s fázami lunárneho mesiaca. Z rady dní lunárneho mesiaca vyčleňujeme dni, do ktorých spadajú kritické okamžiky lunárneho cyklu, fázové dni. Tieto dni sú plné skúšok, pokušení a nebezpečenstva. Hovorí sa im aj diabolské dni a pripadajú na deviaty, pätnásty, dvadsiaty-tretí a dvadsiaty-deviaty lunárny deň.

Lunárny mesiac má aj mimoriadne harmonické a priaznivé dni, ktoré prinášajú pozitívnu energiu a pomáhajú ľuďom zdarne riešiť problémy. Sú to šiesty, siedmy, dvanásty, šestnásty, dvadsiaty-štvrtý a dvadsiaty-ôsmy deň v mesiaci. (pokiaľ má lunárny mesiac tridsať dní).

Plný lunárny mesiac má tridsať dní a považuje sa za dokonalý. V neúplnom lunárnom mesiaci, ktorý trvá dvadsať deväť dní, sú diabolské lunárne dni, skutočne diabolské a prevláda v nich ničenie a chaos.

Lunárny deň, je rovnako ako slnečný deň tvorený štyrmi časťami: lunárne ráno, priebeh dňa, večer a noc.

Lunárne ráno sa zhoduje so začiatkom slnečného dňa len v prvých dňoch lunárneho mesiaca. V jeho priebehu stále viac zaostáva. Táto časť lunárneho dňa je najmenej stabilná, človek je náladový a má problém ovládať svoje emócie.

Lunárny deň prináša značnú popudlivosť. Najmä u psychicky labilných ľudí sa prejavujú skryté negatívne emócie. Priebeh lunárneho dňa je najpriaznivejší pre práci na sebe samom, počas neho môžeme pozorovať a poznať svoj emocionálny svet. Sny počas lunárneho dňa od osemnásteho do dvadsiateho-piateho dňa lunárneho mesiaca) sú prorocké a prinášajú pozitívne informácie.

Lunárny večer prináša emocionálnu zrelosť, v tejto časti lunárneho dňa je jednoduchšie mať svoje emócie pod kontrolou. Lunárny večer sa zhoduje so slnečným dňom najviac v tretej štvrtine lunárneho mesiaca a v tomto období má človek najväčšiu šancu na harmóniu.

Lunárna noc zvyšuje depresie, počas nej sa prejavuje slabosť a bezmocnosť. V druhej štvrtine, keď mesiac vychádza ráno sa lunárna noc zhoduje so slnečným dňom. Vtedy človek najviac prepadá pocitom osamelosti a smútku. Ak lunárny deň pripadá na slnečný deň, ráno alebo večer, odporúčame obmedziť kontakty s ostatnými ľuďmi. Je dobré sa aspoň na desať minút uvoľniť, zastaviť a častejšie relaxovať.

Energia rôznych lunárnych dní má počas jednotlivých častí lunárneho dňa rozličnú silu. Deštruktívna a stimulujúca energia kritických – „satanských“ dní je silnejšia počas lunárneho večera alebo noci. Priaznivá energia pozitívnych lunárnych dní sa najviac prejavuje počas lunárneho rána a dňa.

Ak všetky tieto vplyvy mesiaca poznáte a riadite sa nimi, váš život má šancu byť príjemnejší a ľahšie sa vyhnete prekážkam.

Knihu Lunárne dni spolu s Lunárnym kalendárom kúpite za najlepšiu cenu TU

 


foto: https://www.flickr.com/


 

Lunárny kalednár + kniha Lunární dny, komplexný výklad vplyvu Mesiaca na náš život

Lunárny kalendár je skvelý sprievodca celým kolom roka. Nielen, že nám dokáže poradiť, čo je v ktorý deň vhodné pre nás, naše vzťahy, domácnosť či záhradu, zároveň dokáže inšpirovať ku zmenám našej životosprávy i životnej filozofie. Pre skutočných „astrológov-fajnšmekrov“ tú však máme ešte jeden vyšší level – knihu Lunárne dni, ktorá sa zameriava nielen na pragmatické, ale aj na energetické a ezoterické významy lunárnych dní. A práve kombinácia lunárneho kalendára s poznaním konkrétnych lunárnych dní, nám dáva komplexný kľúč k pochopeniu a využitiu pôsobenia Mesiaca na náš život.

O našom unikátnom Novom lunárnom kalendáre sa dozviete v článkoch Prečo je náš kalendár iný, ako ostatné, 50 ročný výskum Márie ThunovejRozdiely v lunárnych kalendároch.

V tomto článku si napíšeme viac o knihe Lunárne dni, v ktorej sa napríklad môžete dočítať, ktoré sú tzv. harmonické, a ktoré satanské lunárne dni, čo je to lunárne ráno či večer, aký je význam lunárnych snov, ako si zistiť svoj lunárny dátum narodenia a množstvo ďalších rád a podrobností.

Metodika práce s lunárnymi dňami

Zvyčajný lunárny deň trvá od východu do západu Mesiaca. Lunárny deň je takmer o hodinu dlhší, ako slnečný. Mesiac nasledujúci deň vychádza vždy neskôr, ako predchádzajúci deň. Od začiatku lunárneho mesiaca až do nasledujúceho zhodného postavenia Slnka a Mesiaca môže Mesiac vyjsť nad obzorom 29 alebo 28 krát, preto lunárny mesiac môže mať 29 alebo 30 dní.

1. a 30. deň lunárneho mesiaca môžu mať rôznu dĺžku – od niekoľkých minút až po 24 hodín. 1. lunárny deň trvá od novu, ktorý ukazujú aj všetky bežné kalendáre, až do prvého východu Mesiaca po nove. Čím je 1. lunárny deň kratší, tým intenzívnejšie sa všetko odohráva. Východ Mesiaca súvisí s fázami lunárneho mesiaca, čo uľahčí orientáciu, v akú dennú dobu a do akých fáz Mesiac vstupuje:

  • Týždeň po nove až do prvej štvrti Mesiac vychádza dopoludnia: od východu Slnka až do poludnia.
  • Týždeň počas druhej štvrti Mesiac vychádza v druhej polovici dňa: od poludnia až do západu Slnka.
  • Na prahu splnu vychádza Mesiac takmer až pri západe Slnka; niekedy je na obzore vidno obe telesá zároveň: Slnko na západe a Mesiac v splne na východe. Je to úžasný pohľad!
  • Od splnu do tretej štvrti vychádza Mesiac až po polnoci; vtedy vidno skoro ráno na oblohe spoločne s vychádzajúcim Slnkom aj kosáčik starého Mesiaca.

Zaujímavou informáciou je aj lunárny deň vášho narodenia podľa astronomického času.

Z dní lunárneho mesiaca vyčleňujeme tie, do ktorých spadajú kritické okamihy lunárneho cyklu, tzv. fázové dni. Tieto dni prinášajú ťažké skúšky, pokušenie a nebezpečenstvo. Sú to 9., 15., 23. a 29. lunárny deň a hovorí sa im satanské dni. V týchto dňoch prevláda temná stránka, ktorá ľudí pokúša a preveruje.

Lunárny mesiac má naopak aj mimoriadne priaznivé a harmonické dni, ktoré prinášajú pozitívnu energiu, pomáhajú, dodávajú silu a umocňujú očistu alebo uzdravenie. Sú to dni: 6., 7., 12., 16., 24., 28. (ten len v prípade, že má lunárny mesiac 30 dní). Úplný lunárny mesiac má 30 dní a považuje sa za dokonalý.

Časti lunárneho dňa

Lunárny deň, rovnako ako bežný, slnečný deň, je tvorený zo štyroch častí: lunárne ráno, deň, večer a noc. Lunárne ráno trvá od východu Mesiaca do lunárneho poludnia – do doby kulminácie, kedy Mesiac prechádza poludníkom. Lunárny deň trvá od kulminácie Mesiaca až po jeho západ. Lunárny večer nastáva od západu Mesiaca až do lunárnej polnoci, je to najnižšia kulminácia. Lunárna noc trvá od najnižšieho bodu Mesiaca až do jeho ďalšieho východu.

Lunárne ráno sa zhoduje s počiatkom slnečného dňa iba v prvých dňoch lunárneho mesiaca. Postupne sa za slnečným ránom stále viac oneskoruje. Keď je Mesiac vo svojej štvrtej štvrti, vychádza za hlbokej noci slnečného dňa. Táto časť lunárneho dňa je najmenej stabilná; človek je vtedy popudlivý, náladový, má problémy ovládať svoje emócie. Ľudia narodení počas lunárneho rána sa musia naučiť ovládať svoje emócie, inak budú emócie ovládať ich.

Lunárny deň závisí od východu Mesiaca. Lunárny deň prináša značnú popudlivosť. Najmä u ľudí psychicky nevyrovnaných sa v tom čase prejavujú skryté negatívne emócie. Počas lunárneho dňa vrcholia emócie a ich výkyvy, čo človeka vyčerpáva, spotrebuje sa nesmierne množstvo energie. Obdobie lunárneho dňa je najpriaznivejšie pre prácu na sebe, kedy môžeme pozorovať a spoznávať svoj emocionálny svet a nachádzať vhodné prostriedky pre jeho korekciu. Lunárny deň je najvhodnejší na liečenie a užívanie liekov.

Sny počas lunárneho dňa (od 18. do 25. dňa lunárneho mesiaca, kedy je lunárny deň zhodný so slnečnou nocou) sú často prorocké a prinášajú pozitívne informácie. U človeka, ktorý sa narodil za lunárneho dňa, sú prejavy lunárnych kvalít zreteľnejšie. Charakterizujú ho extrovertnosť, popudlivosť, náhle výkyvy nálad. Mesiac týchto ľudí veru neobdaroval schopnosťou len tak ľahko sa poučiť zo života a ovládať sa.

Lunárny večer prináša emocionálnu zrelosť; v tejto časti lunárneho dňa je ľahšie mať svoje emócie pod kontrolou. Lunárny večer sa zhoduje so slnečným dňom najviac v tretej štvrti lunárneho mesiaca. V tomto období človek najviac usiluje o vnútornú harmóniu.

Človek, ktorý sa narodil počas lunárneho večera, je hĺbavý, pomalší, dokáže sa pohrúžiť do seba, prirodzene meditovať. Líši sa od ostatných vnútornou sebadôverou. Ľahšie sa tiež od všetkého odpútava a vzdáva vlastných záujmov, ak treba.

Lunárna noc umocňuje depresiu, prejavuje sa počas nej slabosť a bezmocnosť. V druhej štvrti, keď Mesiac vychádza ráno, sa lunárna noc zhoduje so slnečným dňom. Vtedy človeka prepadá smútok a osamelosť. Počas lunárnej noci je človek uzavretejší, vyhovuje mu byť v ústraní, čo je zvlášť zrejmé u ľudí so silným Mesiacom. V štvrtej a prvej štvrti Mesiac zapadá večer alebo v noci a lunárna noc sa vtedy zhoduje s nocou slnečnou; vtedy človek tieto negatívne psychické stavy znáša lepšie. Ak lunárna noc pripadá na deň, ráno alebo večer, odporúčame obmedziť kontakt s ostatnými ľuďmi. Je veľmi dobré sa hoci len na niekoľko minút uvoľniť a vôbec častejšie relaxovať.

Človek, ktorý sa narodil počas lunárnej noci, ako by završoval svoj emocionálny cyklus. Jeho emócie sú skryté hlboko v jeho vnútri, z čoho môžu vznikať aj depresie. Takého človeka je ťažké rozveseliť, chýba mu ľahkosť bytia, je zádumčivý, ale dokáže svoje emócie aj ovládať.

Energie rôznych lunárnych dní majú rôzne prejavy počas jednotlivých častí lunárneho dňa. Deštruktívne energie kritických satanských dní je ťažšie ovládať po západe Mesiaca počas lunárneho večera alebo noci. Počas lunárneho rána alebo dňa sa energie prejavujú viac a je jednoduchšie spozorovať ich, alebo ich aj blokovať. Priaznivá energia pozitívnych lunárnych dní pôsobí silnejšie počas lunárneho rána a dňa, ako na jeho konci.

Knihu spolu s kalendárom kúpite za najlepšiu cenu TU


 

PREČO JE NÁŠ KALENDÁR INÝ, AKO OSTATNÉ

Nový lunárny kalendár 2019  –  jediný kalendár na trhu, overený 50-ročnou praxou, vychádzajúci z vplyvov skutočných astronomických súhvezdí 

Toto je unikátny lunárny kalendár, ktorý je výsledkom 50-ročného bádania a praktického výskumu  pôsobenia lunárnych vplyvov na všetky oblasti ľudského života a využitia takto nazbieranej múdrosti v každodennom živote. Vychádzame najmä z diela nemeckej astrologičky a záhradníčky Márie Thunovej, ktorá skúmala vplyv kozmických telies na rastlinnú aj živočíšnu ríšu, a teda sa opierame o reálne pôsobenie a využitie týchto síl.  Máloktorý kalendár čerpá z takého množstva v praxi odskúšaných a overených pozorovaní prírodných zákonov – a práve to ho odlišuje od iných lunárnych kalendárov na našom trhu. To, „čo je práve na oblohe“  a čo má teda naozaj merateľný výsledok, viedlo M. Thunovú k rozdielnej metóde výpočtov a zostavovaniu praktického lunárneho kalendára.

ROZDIELY V KALENDÁRI

Hlavným a základným rozdielom je samotná hviezdna obloha nad nami. Súhvezdia na oblohe totiž nie sú totožné s astrologickými znameniami zverokruhu!  Preto existuje časový rozdiel, čo sa týka „pobytu“ Mesiaca v znameniach, medzi naším kalendárom a inými kalendármi, ktoré sú zostavené podľa astrologických podkladov. Mária Thunová si overila, že práve reálne súhvezdie na oblohe, „cez“  ktoré Mesiac práve prechádza, rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje rastlinnú aj živočíšnu ríšu vrátane človeka.  Bežné lunárne kalendáre, zostavené podľa astrologických podkladov, sú žiaľ  rozšírenejšie, ale nie sú podložené praxou, iba opisované podľa šablóny. Skutočné, astronomické súhvezdia nezaberajú na oblohe presne 30°. Sú rôzne veľké – zatiaľčo v astrológii sa ráta s rovnakými, 30-stupňovými súhvezdiami (ktorých je 12 a dokopy tvoria kruh, 360°). Preto sú skutočné lunárne vplyvy rôzne dlhé. Susedné súhvezdia sa pritom navzájom prekrývajú, čiže lunárny vplyv je niekoľko minút vždy „zmiešaný“. Údaje v našom kalendári sú uvádzané v celých hodinách, lebo keď sa začne nová hodina, vtedy už jednoznačne prevláda vplyv nového súhvezdia.

VYUŽITIE LUNÁRNEHO KALENDÁRA

Odpozorovaný vplyv mesačných cyklov a pohyb kozmických telies na výsadbu rastlín, ako aj na zber, ba dokonca i trvanlivosť či chuť plodov, na správanie sa hmyzu a zvierat, a v neposlednom rade tiež na zdravie a psychiku človeka dnes vieme aplikovať na prakticky všetky naše činnosti. Či už je to oblasť zdravia (plánovanie lekárskych zákrokov, pôsty, diéty, spôsob stravovania a pod.), starostlivosť o telo (kozmetika, vlasy, pleť…), vnímanie celkovej vitality, energie a emocionality (duševný rast, relax, vzťahy, výkonnosť…), alebo už spomenutú prácu v záhrade, poľnohospodársku činnosť či dokonca starostlivosť  o domáce zvieratá. Využite túto múdrosť aj vy!


Tento unikátny kalendár nájdete za najlepšiu cenu TU


 

50 ročný výskum Márie Thunovej.

maria thun

Mária Thunová sa narodila v roku 1922 a ako najmladšia z detí musela od malička pomáhať v otcovom poľnohospodárskom podniku aby sa rodina uživila. Už ako dieťa mala silne rozvinutý pozorovací talent. Citlivo vnímala prírodu, zvieratá, rastliny, všímala si množstvo detailov a mala množstvo otázok na ktoré jej rodičia nevedeli často ani odpovedať. Veľmi obdivovala prácu svojho otca. Ten bol vo svojej rodnej dedine rozsievač obilia. Vtedy sa sialo ešte ručne a človek to musel mať naozaj v ruke aby výsev bol rovnomerný. Otec vždy pred sejbou niekoľko večerov sedel vonku a pozoroval nočnú a rannú oblohu. Keď vypozoroval správny okamih pre sejbu, polia sa pripravili a on ich vysial obilím. Mladučkú Máriu tieto jeho schopnosti fascinovali.

Nástup veľkovýroby

velkovyrobaail

Ľudí s jeho vedomosťami a skúsenosťami žiaľ ubúdalo. Prestávali byť potrebný. Do miest i na vidiek stále viac a viac prenikal pokrok. Spôsob pestovania sa s prichádzajúcou technikou a chémiou radikálne menil. Rozorali sa veľké polia, osiali sa monokultúrnou plodinou, prihnojilo sa prvými umelými hnojivami a keď sa objavil nejaký škodca, tak sa použil nový, moderný a nesmierne účinný chemický postrek. Vedomosti o vesmírnych rytmoch a lunárne pravidlá začali pomaly upadať do zabudnutia, technikou a chémiou si ľudia dokázali pomôcť sami. Človek sa stával vládca. Už nemusel citlivo vyčkávať na vhodný okamih aby v súlade s prírodou vykonal potrebné práce. Už mohol s prírodou bojovať. Črtala sa skvelá budúcnosť. Menej driny a pritom väčšia úroda, to lákalo stále viac a viac tradičných hospodárov modernizovať a prejsť na výnosnejší spôsob poľnohospodárstva. Proste tí čo začali používať chémiu a techniku, získavali stále väčší náskok pred tradičnými hospodármi uprednostňujúci gazdovský spôsob pestovania.

Vznik Bio-dynamického pestovania

Nie všetci však boli tak nadšení z prichádzajúcich zmien. Skupinka vnímavých ľudí pozerala do budúcnosti skôr s obavami a s nedôverou vnímali ľudstvom nastúpenú cestu. Gróf Keyiserling usporiadal v roku 1924 na jeho statku v Kobierzyci pri Vroclave /dnes je to územie Poľska / týždňový seminár venovaný rudolf steinerpoľnohospodárstvu s názvom „Kozmické a terestrické podmienky zdravého poľnohospodárstva“. Prednášajúcim bol Dr. Rudolf Steiner. Prekvapivo už vtedy zazneli znepokojujúce otázky, ktoré sú aktuálne aj dnes. Otázky hospodárov sa týkali znižovania úrodnosti pôdy, výživnosti a kvality plodín, poklesu pôrodnosti zvierat, vyslovili obavu zo spôsobu hnojenia a hlavne obavy z používania umelých hnojív a krmív. Odpovede a doporučenia Rudolfa Steinera boli tak inšpiratívne, že táto malá skupinka nadšencov v pomerne krátkej dobe rozvinula silné hnutie, ktoré má dnes nasledovníkov po celej planéte. Vznikol Bio-dynamický spôsob pestovania, ktorý veľmi dôsledne presadzoval postupy v súlade s prírodou.

V takejto dobe veľkých zmien dospievala mladučká Mária. Začiatkom štyridsiatych rokov spoznala svojho budúceho muža Waltera Thuna, ktorý jej ukázal viacero statkov uplatňujúcich bio-dynamickú metódu. A tu Mária nahádzala to, čo ako mladé dievča hľadala.

Pestovateľské začiatky Márie Thun

Na konci vojny Mária odišla do Marburku a začala navštevovať úvodné kurzy a semináre organizované Výskumným ústavom biologicko-dynamického poľnohospodárstva. Zoznámila sa tu s Franzom Rulnim, ktorý bol jedným z mála ešte žijúcich účastníkov Steinerovho Poľnohospodárskeho kurzu a vydával svoj výsevný kalendár. Boli v ňom odporúčania jak pre chov dobytka, tak rady pre pestovanie rastlín. Franz bol skôr zameraný na chov zvierat a tak rady na pestovanie rastlín boli skôr založené na starých pranostikách, o ktorých sa s určitosťou nedalo tvrdiť či ešte v tejto dobe platia.

A to chcela Mária overiť v praxi. Mala množstvo nových teoretických poznatkov a tak chcela čo najskôr podniknúť praktické kroky, aby zistila nakoľko nová poľnohospodárska metóda v spojení s Rulniho kalendárom a jej vlastnými skúsenosťami z mladosti obstojí v reálnom živote.

Našla pozemok a začala s prvým pestovaním zeleniny pre svoju, vtedy už štvorčlennú rodinu. S napätím očakávala, či ju Rulniho kalendár, ktorý zohľadňoval konštelácie hviezd, dopomôže k rovnakým schopnostiam ako mal jej otec.

V kalendári bolo pre jarné obdobie uvedené dlhšie vhodné obdobie pre výsevy. Pustila sa teda do práce. Pripravila si väčší záhon a každý deň naň nasiala jeden pokusný riadok redkvičky. Rastlinky rástli veľmi dobre, avšak tie čo vysievala na konci záhonu, kde medzi tým pôda už trochu uľahla, boli zreteľne menšie. Pokus teda opakovala s tým rozdielom, že každý riadok pripravovala tesne pred výsevom, aby pôda bola rovnako prekyprená. Ako rastlinky rástli, s prekvapením zisťovala, že sa nadzemné časti líšia. Po zbere bolo vidno nápadné rozdiely aj vo vytvorených bulvičkách. Rastliny vysiate 2-3 dni po sebe si boli podobné, ale rastliny vysiate na nasledujúcich dvoch riadkoch vyzerali inak. A k tejto zmene dochádzalo počas výsevného obdobia niekoľko krát.

redkvicky

Vyvstala otázka, prečo rastliny napriek rovnakým pôdnym podmienkam a rovnakému osivu vykazujú také rozdiely.

Rudolf Steiner v Poľnohospodárskom kurze poukázal na tesné spojenie kozmických síl a rastom rastlín. Priatelia jej odporučili preštudovať si astronomický kalendár vydávaný v Dornachu. Tam by mohla dostať odpoveď na svoje otázky. V kalendári zistila, že Mesiac stoji každé 2-3 dni pred iným súhvezdím. To ju utvrdilo v tom, že musí viacej porozumieť astronómii.

Vydavateľ kalendáru bol Suso Vetter. Keď ho Mária oslovila a popísala mu svoje pozorovania, veľmi ho to oslovilo a začala mnohoročná výmena skúseností a poznatkov. S jeho pomocou sa učila

rozumieť svojim pokusom a utvrdila sa v tom, že redkvičky menili svoj tvar vždy, keď Mesiac z pohľadu zo Zeme prešiel pred iné súhvezdie (nie astrologické znamenie zverokruhu, ale reálne súhvezdie na oblohe). To bolo veľmi významné poznanie.

Pozemská látkovosť a svetová podstata sú dva póly, medzi ktorými sa rozprestiera mnoho stupňov bytia“.

                                          Rudolf Steiner.

Vesmírne sily a rastlinná ríša

A práve to, ako je rastlina začlenená do celku, čo jej prospieva a čo jej škodí, to sa stalo predmetom bádania Márie Thun a jej rodiny. Rozdiely kvality v dopestovanej zeleniny nieje len v kvalite pôdy a spôsobe pestovania, ale dôležitú úlohu zohrával aj čas. Čas kedy boli práce vykonané a aké kozmické sily v danom okamihu pôsobili.

V nasledujúcich rokoch spravila Mária Thunová so svojimi spolupracovníkmi tisíce a tisíce výsevov bežne pestovaných rastlín v našom zemepisnom pásme a overovala aký je správny okamih pre ich výsev, presádzanie, okopávanie, hnojenie, zber a uskladnenie. Dokonca vo svojich výskumoch išla tak ďaleko, že robila hodinové výsevy niektorých rastlín, aby overila ako sa menia kozmické sily v priebehu dňa. Do svojho bádania postupne zaradila aj obiloviny, ovocné dreviny a včelárstvo. Svoje pokusy starostlivo evidovala a zdokumentovala. Pri svojej bádateľskej práci spolupracovala s viacerými domácimi i zahraničnými univerzitami.

Základné pravidlá pestovania

Výsledky svojho dlhoročného bádania zhrnula do pár jednoduchých pravidiel.

Plodová zelenina a ovocie

Plodovú zeleninu a ovocie vysievame, presádzame a ošetrujeme v plodové dni keď Mesiac prechádza pred súhvezdiami Barana, Leva a Strelca. Vtedy pôsobia na Zem ohnivé impulzy a sily, ktoré blahodárne pôsobia na tvorbu plodov a semien rastlín. Konkrétne pre dopestovanie semien ako budúceho osiva, doporučovala Mária Thunová využívať silového pôsobenia súhvezdia Lev.

Koreňová z elenina

Koreňovú zeleninu vysievame a ďalej kultivujeme počas koreňových dní, keď Mesiac prechádza cez súhvezdia Býk, Panna a Kozorožec. Energie týchto dní pôsobia na tvorbu podzemných častí rastlín a zlepšujú zakorenenie presádzaných rastlín a stromov.

Kvety

Kvety, vrátane cibuľovín a zo zeleniny brokolicu, ošetrujeme v dňoch kvetov. Mesiac vtedy prechádza cez súhvezdia Blíženci, Váhy alebo Vodnár. Energie pôsobiace na Zem vplývajú na tvorbu kvetov.

Listová zeleniná

Listovú zeleninu vysievame a ďalej kultivujeme v dňoch listov. Mesiac prechádza cez súhvezdia Rak, Škorpión alebo Ryby a energie ovplyvňujú hlavne listovú časť rastliny.

Vzostupný Mesiac.

Pri prechode cez súhvezdia od Strelca po Blížencov Mesiac na oblohe stúpa (nezamieňať s dorastajúcim Mesiacom!). Tekutiny v rastlinách prúdia nahor, plody sú šťavnatejšie, majú výraznejšiu chuť a sú trvácnejšie. Je to obdobie zberu a uskladnenia.

 

 

Zostupný Mesiac. 

Od Blížencov k Strelcovi zas Mesiac na oblohe klesá (nezamieňať s ubúdajúcim Mesiacom!). Tekutiny v rastlinách klesajú ku koreňom, osivo lepšie klíči, presadené rastliny lepšie zakoreňujú. Preto v tomto období uprednostníme pestovateľské práce.

 

Kombináciou týchto hlavných síl pôsobiacich na rastliny určovala najvhodnejší čas výsevu a ďalších následných prác pre konkrétne plodiny. V niektorých prípadoch sa brali do úvahy aj ďalšie vplyvy ako napríklad postavenie Slnka a blízkych planét voči súhvezdiam.

Za veľmi nevhodné obdobie pre záhradné práce, ktoré by veľmi silne ovplyvnilo ďalší vývoj, kvalitu a zdravotný stav rastlín, považovala pani Thunová obdobie perigea (prízemia). Je to okamih, keď sa Mesiac na svojej  eliptickej dráhe okolo Zeme najviac priblíži k našej planéte. Je to doba veľkých silových zmien na ktoré sú rastliny zvlášť citlivé. Kultivačné práce okolo rastlín vykonané v tomto čase dokážu rastliny nenávratne poškodiť. Preto 12 hodín pred a ďalších 12 hodín po okamihu perigea doporučovala žiadne záhradné práce nevykonávať. Podobné odporúčania platia aj pre čas zatmenia Mesiaca a zatmenia Slnka.

V praxi výber najvhodnejšieho času na pestovanie napr. šalátu vyzerá nasledovne. Na výsev volíme dni listov a obdobie, kedy Mesiac na oblohe klesá. Je to teda čas, keď Mesiac prechádza pred súhvezdiami Rak alebo Škorpión. Rovnaké obdobie vyberáme aj pre presádzanie sadeníc. Pre kultivačné práce až do vytvorenia peknej hlávky volíme opäť listové dni a to aj vrátane Rýb. Na zber pre dlhšie uskladnenie však zvolíme radšej dni kvetov prípadne dni koreňov, keď Mesiac na oblohe stúpa. Vtedy je chuť výraznejšia a skladovateľnosť je podstatne lepšia. Samozrejme, že pre okamžité spracovanie platí len jedna zásada – čím čerstvejšie, tým lepšie. Pre získanie kvalitných semien šalátu sa termín ďalších prác mení. Vyberú sa najkrajšie rastliny, aby semienka mali dobrý základ. Pestovateľské kultivačné termíny sa presunú na obdobie plodových a plodovo-semenných dní, keď Mesiac prechádza cez súhvezdia Baran, Lev a Strelec. Šalát tak dostáva impulz na vytvorenie kvalitných, zdravých semien. Na samotný zber semien sa vyberá zas niektorý z listových dní, lebo chceme zo semien dopestovať peknú listovú zeleninu.

Pre zber nadzemných častí rastlín odporúčala pani Thunová doobedie, hneď ako rastliny vyschnú po rannej rose. Doobeda tekutiny v rastlinách stúpajú nahor. Rastliny sú šťavnatejšie, chuťovo výraznejšie a trvácnejšie. V prípade semien je to ďalšia z jemných prírodných síl, ktorá zlepšuje kvalitu a trvácnosť budúceho osiva.

Ďalšie výskumy

Samotné pestovanie rastlín je len malá časť z rozsiahleho výskumu Marie Thun. Veľký dôraz kládla na kvalitu pôdy a jej neustále zlepšovanie. Vyvinula a overila celý rad vysoko účinných spôsobov ako oživiť vyčerpanú pôdu i pôdu ťažko zamorenú umelými hnojivami. Dokonca po havárii v Černobyle, keď značná časť Európy bola zamorená rádioaktívnym spádom sa s prekvapením zistilo, že pôdy bio-dynamických podnikov a rastliny na nich pestované vykazovali oproti okolitým pozemkom výrazne nižšiu rádioaktívnu kontamináciu. Štátne i verejné inštitúcie v Nemecku spravili desiatky meraní, ktoré potvrdili tento neuveriteľný výsledok. O 17 rokov neskôr prevádzal rozsiahly výskum s pôdou zamorenou uránom v Spolkovom výskumnom ústave poľnohospodárskom v Braunschweigu bádateľ Dr. Ewald Schnug. Overoval mnoho spôsobov dekontaminácie a potvrdil, že prípravky a postupy na ošetrovanie pôdy používane Mariou Thun viedli u kontrolovaných rastlín k najnižšiemu príjmu uránu.

Rokmi praxe vyvinula, overila a zdokonalila mnoho postupov na reguláciu škodcov, plevelov a chorôb rastlín.

Vďaka jej tvrdej práci, neuveriteľnému bádateľskému duchu, precíznosti a silne vyvinutému citu pre prírodné sily vznikol komplexný systém umožňujúci každému pracovať na svojej pôde v súlade s prírodou. A je to jedno či na veľkom poli alebo len na balkóne s pár kvetináčmi


Náš unikátny kalendár nájdete za najlepšiu cenu TU


 

Rozdiely v lunárnych kalendároch


Ako to je s tými lunárnymi kalendármi? Prečo sú medzi nimi rozdiely?

Presne tieto otázky som si kládol už pred sedemnástimi rokmi. Mal som pred sebou tri lunárne kalendáre a z nich dva boli úplne odlišné. Vydával som vtedy svoj prvý lunárny kalendár a samozrejme som ho porovnával s ďalšími kalendármi a knihami na trhu. Rozdielmi som bol riadne zaskočený. Ako pokračovať, kde je pravda?

Nasledujúce roky pribudli na pultoch ďalšie lunárne kalendáre a knihy s touto tématikou. A pribudlo aj rozdielov. Zdroje, z ktorých čerpali autori týchto kalendárov, boli nejasné. Trvalo mi dosť rokov, než som sa k nim dopátral. V súčastnosti sa najčastejšie používajú tri základne zdroje pre zostavovanie lunárnych kalendárov.

  • Prvý zdroj je klasický tropický zodiak používaný astrológmi od čias Ptolemaia
  • Druhý vychádza z prvého zdroja, len neberie do úvahy presný čas prechodu Mesiaca zo znamenia do znamenia, ale ponecháva na celý deň vplyv toho znamenia, pred ktorým stál Mesiac o pol noci.
  • Tretí zdroj vychádza zo skutočného postavenia vesmírnych telies na oblohe v astrológii uvádzaný ako siderický inekválny zodiak.

Sporov medzi prvým a tretím zdrojom je nekonečne veľa a budú asi donekonečna pretrvávať. Už v staroveku niektorí učenci poukazovali na neustále sa zväčšujúci rozdiel medzi tropickým a siderickým zverokruhom. Spor kto má pravdu pretrváva dve tisícročia a každý tábor má svojich zástancov. V 12. storočí kňaz a učenec Jan zo Salisbury vytýčil jasné hranice medzi astronóniou ako vedou a astrológiou ako poverou. Tomáš Akvinský naopak astrológiu uznával. Podobných článkov nájdete na nete spústu. Celá problematika je pekne rozpracovaná napr. v tomto článku.

Z prvého zdroja čerpá väčšina lunárnych kalendárov na nete, v časopisoch. Tieto podklady používajú aj tvorcovia skoro všetkých stolných a nástenných kalendárov. Je to najrozšírenejší zdroj údajov. Je však správny len preto, že je najrozšírenejší?

Druhý zdroj je zaujímavý. Tu už cítiť citlivého a hľadajúceho človeka. Človeka, ktorý využíval lunárne vplyvy pravidelne pri každodennej práci, možno pri viacerých denných činnostiach a všimol si, že tie lunárne vplyvy idú „akosi pomalšie“ ako ukazuje lunárny kalendár. Pár desiatok rokov dozadu neboli ľudia tak obklopený technikou a chémiou, takže poľnohospodár, pekár, lesný robotník a ďalší intenzívnejšie využívali lunárne vplyvy pri svojej práci. A to „pomalšie plynutie“ zjednodušene využívali tak, že deň mal kvalitu toho znamenia, pred ktorým stál Mesiac po polnoci. Teda ak Mesiac stál o 0:01 pred znamením Barana a o 1:00 prešiel pred znamenie Býka, celý deň bol braný pod vplyvom Barana. Tento prístup nájdete v knihách od známej propagátorky lunárnych pravidiel Johany Paunggerovej Pod vplyvom Luny atď. Známy kalendár Krásna pani je taktiež postavený na týchto pravidlách.

Posledná skupina bola ovplyvnená prednáškami Rudolfa Steinera. Ten opäť ako ďalší v histórii upozornil na narastajúci rozdiel medzi tropickým a siderickým zodiakom. Jeho nadšená žiačka a vášnivá poľnohospodárka Mária Thun veľmi precízne dodržiavala jeho návody, rady, ponaučenia a v praxi pomerne v krátkej dobe dokázala, že práca podľa siderického zodiaku prináša lepšie a trvalejšie výsledky. Bola nesmierne húževnatá a precízna, viedla si veľmi presné záznamy o svojich pokusoch, neskôr vytvorila aj podrobnú foto-dokumentáciu svojich pokusov. Práve týmto svojim jedinečným prístupom, pedantnosťou, praktickými výsledkami a nasadením odzbrojovala rôznych pochybovačov a teoretikov. Naopak stále viac jej práca priťahovala skupiny ľudí snažiacich sa správať šetrne k prírode. Stále ďalšie a ďalšie skupiny biopestovateľov sa oboznamovali s jej prácou a využívali jej skúsenosti. Asi najznámejšie sú skupiny praktikujúce princípy biodynamického poľnohospodárstva produkujúce tovar najvyššej kvality označené certifikátom Demeter. Kozmetická firma Dr. Hauschka vyrábajúca špičkovú prírodnú kozmetiku taktiež využíva lunárne pravidlá overené Máriou Thun. Ďalším propagátorom jej diela je aj u nás známy nemecký spisovateľ Wolf-Dieter Storl. V Čechách aktívne pracuje skupina okolo zväzu PRO-BIO v Šumperku.

Na začiatku článku som spomínal, že pred sedemnástimi rokmi som mal plnú hlavu otázok, prečo sú rozdiely v lunárnych kalendároch tak veľké, čoho sa mám držať, kde je pravda. Čítal som množstvo kníh, článkov a blogov na túto tému a moc ma to neposúvalo. Každý autor si hájil svoju pravdu a začalo mi byť jasné, že tadiaľto cesta nevedie a nutne musím zmeniť prístup. Lunárne pravidlá rád využívam vo svojom živote, ale dlho som bol vlastne len jednoduchý užívateľ pravidiel. Mal som tipy na daný deň a tak som ich praktikoval. Sem tam niečo nefungovalo ako som si predstavoval, ale to mohlo mať aj iný dôvod. Na začiatku som samozrejme využíval najbežnejší, najdostupnejší a najrozšírenejší zdroj – lunárny kalendár tvorený podľa tropického zverokruhu. Často krát náhoda, inokedy nedostatok času ma donútili spraviť niektorú činnosť o deň neskôr (v nevhodnom termíne) a s prekvapením som si všímal, že výsledok je lepší ako som očakával. Stále častejšie som sa utvrdzoval v tom, že je lepšie používať zdroj dva.

Až keď sme sa presťahovali na vidiek a záhradu som mal pri dome, mohol som si dovoliť precíznejšie overovanie lunárnych pravidiel. V tej dobe som už samozrejme poznal dielo Márie Thun a tak som napodobnil jej metódu. Robil som malé výsevy rýchlo rastúcej zeleniny ako reďkvička, šalát dva krát denne. Ráno a poobede. V zošite som si viedol záznamy o presnom termíne výsadby, prihnojenia, okopania a zberu. Postupné výsevy som mal rozdelené do troch skupín a o každú skupinu som sa staral podľa iného lunárneho kalendáru. Inak pestovateľské podmienky boli zhodné. Polievanie podľa potreby vo vodných znameniach vždy podľa prideleného lunárneho kalendáru, hnojenie kompostom a rastlinnými výluhmi a svetelné podmienky boli úplne zhodné. Výsledky boli poznateľné a jednoznačne ma už päť rokov presviedčajú, že lunárny kalendár zostavený podľa siderického inekválneho (každé súhvezdie zaberá na oblohe iný výsek a Mesiac teda putuje pred ním inú dobu) zverokruhu je najpresnejší.

Za tých sedemnásť rokov som sa veľa naučil, značnú časť som si overil v praxi. Vždy po nejakej dobe overovania som získané poznatky preniesol aj do lunárneho kalendáru. Rok 2018 je prvý krát po piatich rokoch overovania zostavený z podkladov siderického inekválneho zodiaku a preto sa nedal napojiť na kalendár z roku 2017. Ten rozdiel ste si mnohí všimli, nevedeli ste si to vysvetliť, pýtali ste sa na to vo vydavateľstve Eugenika a mnohí ste to považovali za chybu. Verím, že tento článok vám mnohé objasnil a našli ste v ňom odpovede na väčšinu vašich otázok.

V roku 2019 pokračujeme začatou cestou a Lunárny kalendár 2019 plynulo nadväzuje na ten z roku 2018.

A ešte na záver aby som chcel dať jednu výzvu pre tých čo majú čas a chuť. Spravte si pre seba takýto postupný porovnávací výsev jednej či dvoch plodín ako som to popísal hore. Nie je nad vlastnú skúsenosť. Nakoniec zistíte, že to nieje ani tak časovo náročné a je to celkom zábavné. A ak by sa vám potom ešte chcelo o výsledky podeliť z podeliť z ostatnými, to by bolo úžasné.

Píšte mi na mail: lunarnepravidla@gmail.com, alebo cez kontaktný formulár tejto stránky.  Príspevky by sme z vašim súhlasom uverejnili na blogu.

Vladimír Jakubec


Náš unikátny kalendár nájdete za najlepšiu cenu TU