PREČO JE NÁŠ KALENDÁR INÝ, AKO OSTATNÉ

Nový lunárny kalendár 2019  –  jediný kalendár na trhu, overený 50-ročnou praxou, vychádzajúci z vplyvov skutočných astronomických súhvezdí 

Toto je unikátny lunárny kalendár, ktorý je výsledkom 50-ročného bádania a praktického výskumu  pôsobenia lunárnych vplyvov na všetky oblasti ľudského života a využitia takto nazbieranej múdrosti v každodennom živote. Vychádzame najmä z diela nemeckej astrologičky a záhradníčky Márie Thunovej, ktorá skúmala vplyv kozmických telies na rastlinnú aj živočíšnu ríšu, a teda sa opierame o reálne pôsobenie a využitie týchto síl.  Máloktorý kalendár čerpá z takého množstva v praxi odskúšaných a overených pozorovaní prírodných zákonov – a práve to ho odlišuje od iných lunárnych kalendárov na našom trhu. To, „čo je práve na oblohe“  a čo má teda naozaj merateľný výsledok, viedlo M. Thunovú k rozdielnej metóde výpočtov a zostavovaniu praktického lunárneho kalendára.

ROZDIELY V KALENDÁRI

Hlavným a základným rozdielom je samotná hviezdna obloha nad nami. Súhvezdia na oblohe totiž nie sú totožné s astrologickými znameniami zverokruhu!  Preto existuje časový rozdiel, čo sa týka „pobytu“ Mesiaca v znameniach, medzi naším kalendárom a inými kalendármi, ktoré sú zostavené podľa astrologických podkladov. Mária Thunová si overila, že práve reálne súhvezdie na oblohe, „cez“  ktoré Mesiac práve prechádza, rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje rastlinnú aj živočíšnu ríšu vrátane človeka.  Bežné lunárne kalendáre, zostavené podľa astrologických podkladov, sú žiaľ  rozšírenejšie, ale nie sú podložené praxou, iba opisované podľa šablóny. Skutočné, astronomické súhvezdia nezaberajú na oblohe presne 30°. Sú rôzne veľké – zatiaľčo v astrológii sa ráta s rovnakými, 30-stupňovými súhvezdiami (ktorých je 12 a dokopy tvoria kruh, 360°). Preto sú skutočné lunárne vplyvy rôzne dlhé. Susedné súhvezdia sa pritom navzájom prekrývajú, čiže lunárny vplyv je niekoľko minút vždy „zmiešaný“. Údaje v našom kalendári sú uvádzané v celých hodinách, lebo keď sa začne nová hodina, vtedy už jednoznačne prevláda vplyv nového súhvezdia.

VYUŽITIE LUNÁRNEHO KALENDÁRA

Odpozorovaný vplyv mesačných cyklov a pohyb kozmických telies na výsadbu rastlín, ako aj na zber, ba dokonca i trvanlivosť či chuť plodov, na správanie sa hmyzu a zvierat, a v neposlednom rade tiež na zdravie a psychiku človeka dnes vieme aplikovať na prakticky všetky naše činnosti. Či už je to oblasť zdravia (plánovanie lekárskych zákrokov, pôsty, diéty, spôsob stravovania a pod.), starostlivosť o telo (kozmetika, vlasy, pleť…), vnímanie celkovej vitality, energie a emocionality (duševný rast, relax, vzťahy, výkonnosť…), alebo už spomenutú prácu v záhrade, poľnohospodársku činnosť či dokonca starostlivosť  o domáce zvieratá. Využite túto múdrosť aj vy!


Tento unikátny kalendár nájdete za najlepšiu cenu TU


 

(Prečítané 653 krát, 1 dnes)